Swifr Lifestyle

Out of stock

Каравана Swifr Lifestyle внос от Англия! Всички наши каравани са проверени за: • Течове • Влага • Изправност на всички уреди от оборудването Караваната разполага: • Две отделни и напълно оборудвани спални помещения, с обща вместимост до пет души • Кухненски бокс, който включва – мивка с топла и студена вода, четери котлона на газ, фурна и грил на газ и ток, хладилник на газ и ток 12/220 волта • Мокро помещение – баня с химическа касетъчна тоалетна В караваната са налични още: • контролно електрическо табло с защитни предпазители • осветление, което може да бъде захранено от 12/220 волтов ток • печка на газ и вентилатор на ток за по бързо затопляне • бойлер на газ и ток-12/220 волта, който захранва цялата каравана с топла вода • всички прозорци и люкове имат работещи щори и мохарници, които се виждат от снимките • згъваеми маса/си; • бързи външни изводи за ток – който може да бъде захранен от тягов акумулатор или евро букса към 220 волта • вода – която може да се снабди от външен/вътрешен резервоар или от водоизточник • газ Допълнитлени екстри: • антивибрационен теглич • съдове за чиста и мръсна вода • стъпала за пред входната врата При закупуване осигуряваме транспорт до предварително уговорен адрес! Предлагаме разновидност от каравани, също и по-поръчка! За повече информацияпозвънете на посочените номера!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Swifr Lifestyle

Out of stock

Caravan Swifr Lifestyle imported from England! All our caravans are checked for: • Leaks • Moisture • Serviceability of all equipment equipment The caravan has: • Two separate and fully equipped dormitories with a total capacity of up to five people • Kitchenette, which includes – sink with hot and cold water, four gas hobs, oven and grill on gas and electricity, refrigerator on gas and electricity 12/220 volts • Wet room – bathroom with chemical cassette toilet Also available in the caravan: • control electric panel with protective fuses • lighting that can be powered by 12/220 volt current • gas stove and current fan for faster heating • gas and electricity boiler-12/220 volts, which supplies the entire caravan with hot water • all windows and hatches have working blinds and shutters, which can be seen in the photos • folding table / s; • quick external power outlets – which can be powered by a traction battery or euro socket up to 220 volts • water – which can be supplied from an external / internal tank or from a water source • gas Additional extras: • anti-vibration drawbar • containers for clean and dirty water • steps for the front door When buying, we provide transport to a pre-arranged address! We offer a variety of caravans, also on request! For more information call the numbers listed!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Title

Go to Top