Xplore Bermuda

Out of stock

Каравана Xplore Bermuda внос от Англия!

Всички наши каравани са проверени за:

• Течове
• Влага
• Изправност на всички уреди от оборудването

Караваната разполага:

• Две отделни и напълно оборудвани спални помещения, с обща
вместимост до пет души
• Кухненски бокс, който включва – мивка с топла и студена вода, четери
котлона на газ, фурна и грил на газ и ток, хладилник на газ и ток 12/220
волта
• Мокро помещение – баня с химическа касетъчна тоалетна

В караваната са налични още:

• контролно електрическо табло с защитни предпазители
• осветление, което може да бъде захранено от 12/220 волтов ток
• печка на газ и вентилатор на ток за по бързо затопляне
• бойлер на газ и ток-12/220 волта, който захранва цялата каравана с топла
вода
• всички прозорци и люкове имат работещи щори и мохарници, които се
виждат от снимките
• згъваеми маса/си;
• бързи външни изводи за ток – който може да бъде захранен от тягов
акумулатор или евро букса към 220 волта
• вода – която може да се снабди от външен/вътрешен резервоар или от
водоизточник
• газ

Допълнитлени екстри:

• антивибрационен теглич
• съдове за чиста и мръсна вода
• стъпала за пред входната врата

Дължина – 7.42
Широчина -2,23
Килограми -1298/1530

При закупуване осигуряваме транспорт до предварително уговорен адрес!
Предлагаме разновидност от каравани, също и по-поръчка! За повече
информация
позвънете на посочените номера!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Xplore Bermuda

Out of stock

Caravan Xplore Bermuda εισαγωγής από Αγγλία!

Όλα τα τροχόσπιτά μας έχουν ελεγχθεί για:

• Διαρροές
• Υγρασία
• Δυνατότητα συντήρησης όλων των συσκευών από τον εξοπλισμό

Το τροχόσπιτο έχει:

• Δύο ξεχωριστά και πλήρως εξοπλισμένα υπνοδωμάτια, με κοινό
χωρητικότητα έως πέντε άτομα
• Μικρή κουζίνα, που περιλαμβάνει – νεροχύτη με ζεστό και κρύο νερό, τέσσερα
εστία υγραερίου, φούρνος και ψησταριά υγραέριο και ρεύμα, ψυγείο υγραέριο και ρεύμα 12/220
βολτ
• Wet room – μπάνιο με χημική τουαλέτα κασέτα

Διατίθεται και στο τροχόσπιτο:

• ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου με προστατευτικές ασφάλειες
• φωτισμός που μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα 12/220 volt
• Σόμπα υγραερίου και ηλεκτρικός ανεμιστήρας για ταχύτερη θέρμανση
• λέβητας αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος-12/220 βολτ, που τροφοδοτεί ολόκληρο το τροχόσπιτο με θερμότητα
νερό
• Όλα τα παράθυρα και οι καταπακτές έχουν στόρια εργασίας και παντζούρια που είναι
δείτε από τις φωτογραφίες
• πτυσσόμενο τραπέζι/α.
• γρήγορες εξωτερικές πρίζες – οι οποίες μπορούν να τροφοδοτηθούν με έλξη
πρίζα μπαταρίας ή ευρώ στα 220 βολτ
• νερό – το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί από εξωτερική / εσωτερική δεξαμενή ή από
πηγή νερού
• αέριο

Επιπλέον πρόσθετα:

• αντικραδασμική ράβδος έλξης
• δοχεία για καθαρό και βρώμικο νερό
• σκαλοπάτια για την εξώπορτα

Μήκος – 7,42
Πλάτος -2,23
Βάρος -1298/1530

Κατά την αγορά, παρέχουμε μεταφορά σε προσυμφωνημένη διεύθυνση!
Προσφέρουμε μια ποικιλία από τροχόσπιτα, επίσης κατόπιν αιτήματος! Για περισσότερα
πληροφορίες
καλέστε τους αριθμούς που αναφέρονται!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Xplore Bermuda

Out of stock

Caravan Xplore Bermuda imported from England!

All our caravans have been checked for:

• Leaks
• Moisture
• Serviceability of all appliances from the equipment

The caravan has:

• Two separate and fully equipped bedrooms, with a common
capacity up to five people
• Kitchenette, which includes – sink with hot and cold water, four
gas hob, oven and grill gas and electricity, refrigerator gas and electricity 12/220
volts
• Wet room – bathroom with chemical cassette toilet

Also available in the caravan:

• electrical control panel with protective fuses
• lighting that can be powered by 12/220 volt current
• gas stove and electric fan for faster heating
• gas and electricity boiler-12/220 volts, which supplies the whole caravan with heat
water
• All windows and hatches have working blinds and shutters that are
see from the photos
• folding table / s;
• quick external power outlets – which can be powered by traction
battery or euro socket to 220 volts
• water – which can be supplied from an external / internal tank or from
water source
• gas

Additional extras:

• anti-vibration drawbar
• containers for clean and dirty water
• steps for the front door

Length – 7.42
Width -2.23
Weight -1298/1530

When buying, we provide transport to a pre-agreed address!
We offer a variety of caravans, also on request! For more
information
call the indicated numbers!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Xplore Bermuda

Out of stock

Caravan Xplore Bermuda увезен од Англија!

Сите наши приколки се проверени за:

• Протекување
• Влага
• Сервисност на сите апарати од опремата

Караванот има:

• Две посебни и комплетно опремени спални соби, со заедничка
капацитет до пет лица
• Кујна, која вклучува – мијалник со топла и ладна вода, четири
плинска плоча, печка и скара плин и струја, ладилник плин и струја 12/220
волти
• Влажна просторија – бања со хемиско касето тоалет

Достапно и во караванот:

• електрична контролна табла со заштитни осигурувачи
• осветлување кое може да се напојува со струја од 12/220 волти
• шпорет на гас и електричен вентилатор за побрзо загревање
• котел за гас и струја-12/220 волти, кој го снабдува целиот караван со топлина
вода
• Сите прозорци и отвори имаат работни ролетни и ролетни кои се
погледнете од фотографиите
• маса за преклопување/и;
• брзи надворешни приклучоци за напојување – кои можат да се напојуваат со влечење
батерија или евро приклучок до 220 волти
• вода – која може да се снабдува од надворешен/внатрешен резервоар или од
извор на вода
• гас

Дополнителни додатоци:

• антивибрациона лента за влечење
• контејнери за чиста и нечиста вода
• скали за влезната врата

Должина – 7,42
Ширина -2,23
Тежина -1298/1530

При купување обезбедуваме превоз до однапред договорена адреса!
Нудиме разновидни каравани, исто така на барање! Повеќе
информации
јавете се на наведените броеви!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Title

Go to Top