T.E.C Travel King

Out of stock

Каравана T.E.C Travel King. внос от Англия!

Всички наши каравани са проверени за:

• Течове
• Влага
• Изправност на всички уреди от оборудването

Караваната разполага:

• Две отделни и напълно оборудвани спални помещения, с обща
вместимост до пет души
• Кухненски бокс, който включва – мивка с топла и студена вода, четери
котлона на газ, фурна и грил на газ и ток, хладилник на газ и ток 12/220
волта
• Мокро помещение – баня с химическа касетъчна тоалетна

В караваната са налични още:

• контролно електрическо табло с защитни предпазители
• осветление, което може да бъде захранено от 12/220 волтов ток
• печка на газ и вентилатор на ток за по бързо затопляне
• бойлер на газ и ток-12/220 волта, който захранва цялата каравана с топла
вода
• всички прозорци и люкове имат работещи щори и мохарници, които се
виждат от снимките
• згъваеми маса/си;
• бързи външни изводи за ток – който може да бъде захранен от тягов
акумулатор или евро букса към 220 волта
• вода – която може да се снабди от външен/вътрешен резервоар или от
водоизточник
• газ

Допълнитлени екстри:

• антивибрационен теглич
• съдове за чиста и мръсна вода
• стъпала за пред входната врата

Дължина – 4.50
Широчина -2.05
Килограми -860/1100

При закупуване осигуряваме транспорт до предварително уговорен адрес!
Предлагаме разновидност от каравани, също и по-поръчка! За повече
информацияпозвънете на посочените номера!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

T.E.C Travel King

Out of stock

TEC Travel King caravan. import from England!

All our caravans have been checked for:

• Leaks
• Moisture
• Serviceability of all appliances from the equipment

The caravan has:

• Two separate and fully equipped bedrooms, with a common
capacity up to five people
• Kitchenette, which includes – sink with hot and cold water, four
gas hob, oven and grill gas and electricity, refrigerator gas and electricity 12/220
volts
• Wet room – bathroom with chemical cassette toilet

Also available in the caravan:

• electrical control panel with protective fuses
• lighting that can be powered by 12/220 volt current
• gas stove and electric fan for faster heating
• gas and electricity boiler-12/220 volts, which supplies the whole caravan with heat
water
• All windows and hatches have working blinds and shutters that are
see from the photos
• folding table / s;
• quick external power outlets – which can be powered by traction
battery or euro socket to 220 volts
• water – which can be supplied from an external / internal tank or from
water source
• gas

Additional extras:

• anti-vibration drawbar
• containers for clean and dirty water
• steps for the front door

Length – 4.50
Width -2.05
Weight -860/1100

When buying, we provide transport to a pre-agreed address!
We offer a variety of caravans, also on request! For more
information call the numbers listed!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Title

Go to Top